Monthly Archives: november 2011

Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje:

logo

Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje:
1. Zmena uzávierky pohárových súťaží.
Vzhľadom k tomu, že Majstrovstvá sveta juniorov sa budú konať až 10.12. 2011, komisia rozhodla, že uzávierka pohárových súťaží bude 11.12. 2011.
2. Nakoľko nemáme všetky výsledky zo všetkých pretekov, žiadam jednotlivých jazdcov aby ich doložili predsedom oblastných komisií ( miesto, dátum, počet štartujúcich, obtiažnosť, umiestnenie). Termín do 5.12. 2011.

Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie vytrvalostného jazdenia


Těšánky 29. 10. 2011


Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /home/html/infoendurance.sk/public_html/wp-includes/media.php on line 1647