KATEGORIZÁCIA

Výsledkové listiny posielajte najlepšie hneď po absolvovaní preteku administrátorovi systému na adresu: svk.kategorizacia@gmail.com

Za spracovanie výsledkov z jednotlivých pretekov na základe oficiálnych výsledkových listín bude zodpovedná Lucia Starovecká a odborným garantom Vladimír Pažitný.

Na spustenie prehliadača kliknite na:  KATEGORIZÁCIA


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You