Súťaže

trophy

POHÁROVÉ SÚŤAŽE

Komisia vytrvalostného jazdenia vyhlasuje na rok 2011 nasledujúce pohárové súťaže:

1. Najúspešnejší jazdec senior – jazdec zbiera body na otvorených FEI, ako aj národných pretekoch doma a aj v zahraničí. Jazdec, ktorý získa najväčší počet bodov sa stáva víťazom.

2. Najúspešnejší jazdec junior – jazdec zbiera body na otvorených juniorských FEI, ako aj národných pretekoch doma a aj v zahraničí. Jazdec – junior, ktorý získa najväčší počet bodov sa stáva víťazom.

3. Najúspešnejší kôň – kôň zbiera body na otvorených FEI, ako aj národných pretekoch doma a aj v zahraničí. Kôň, ktorý získa najväčší počet bodov sa stáva víťazom.
V juniorských súťažiach sa počet získaných bodov delí ?.

4. Najúspešnejší klub – klub zbiera body na otvorených FEI, ako aj národných pretekoch doma a aj v zahraničí. Klub, ktorý získa najväčší počet bodov sa stáva víťazom. Do hodnotenia sa započítavajú výsledky klubových koní.
Uzávierka všetkých súťaží je 27.11. 2011 a bude vyhodnotená na MINI – GALA komisie vytrvalostného jazdenia v decembri 2011.

BODOVANIE

Bodovanie je vytvorené tak, aby súťažiaci boli aj týmto motivovaní chodiť s koňmi na dlhšie súťaže. Bodujú sa všetky súťaže nad 60 km.
Jazdci aj kone zbierajú body podľa rovnakého bodového kľúča:
(dĺžka v km) X ( počet hviezd + 1 ) + ( počet štartujúcich ) – ( umiestnenie ) = počet získaných bodov v súťaži.
v národných súťažiach sa počet hviezd delí ?.
cena kondície – k získaným bodom sa pripočíta 20 x ( počet hviezd + 1 ).

Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You