Monthly Archives: december 2016

Projekt na podporu mládeže do 25 rokov vo Vytrvalostnom jazdení

Vážení priatelia, vytrvalci a hlavne juniori a mladí jazdci.
Komisia vytrvalostného jazdenia pripravila pre sezónu 2017 „Projekt na podporu mládeže do 25 rokov vo Vytrvalostnom jazdení“.
Predsedníctvo SJF na svojom zasadnutí 16.12. 2016 schválilo predložený koncept tohto projektu a odsúhlasilo finančnú podporu projektu v celkovej výške 5 500,- € .
Komisia vytrvalostného jazdenia v tejto súvislosti pozýva všetkých juniorov a mladých jazdcov, ktorí majú záujem a hlavne spĺňajú podmienky pre zaradenie do projektu na odborný seminár, ktorý je jeho základnou časťou a neoddeliteľnou súčasťou.

Miesto konania seminára je NŽ Topoľčianky – veľká zasadačka. Seminár začína prezentáciou 28. 12. 2016 o 11:00. Absolvovanie tohto seminára je podmienkou zaradenia jeho účastníkov do programu podpory na športovú sezónu 2017. Podľa počtu zúčastnených bude následne vyrátaná finančná čiastka pre každého účastníka seminára, na refundáciu nákladov na štartovné v národných súťažiach v sezóne 2017 na Slovensku.
Podmienkou bezplatnej účasti na seminári a zaradenia do projektu podpory, je aktuálne členstvo v SJF a v budúcej sezóne (2017) vek maximálne 25 rokov.
Koncept projektu nájdete v prílohe….

Svoje prihlášky posielajte e mailom na adresu organizátora – JK Monty Ranč.
E Mail: info@montyranc.sk
Telefón 0905453830 – Róbert Rovný
0903460711 – Vladimír Pažitný
Do prihlášky uveďte:
Meno a priezvisko účastníka –
Meno a priezvisko zákonného zástupcu ( ak má účastník menej ako 18 rokov) –
Dátum narodenia –
Klubová príslušnosť –
Číslo registrácie v SJF –

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky!

 

koncept-projektu-mladez


Endurance Minigala 2016

Termín vyhodnotenia športovej sezóny 2016 v disciplíne Endurance je predbežne určený na sobotu 4. 2. 2017 o 13:00 v reštaurácii Farrier’s v X-bionic® sphere Šamorín. Ostatné podrobnosti, program a pozvánky prinesieme v krátkom čase.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You