Rozhodcovia a Veterinári

logo

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA SJF

Zoznam národných rozhodcov pre rozhodovanie súťaží vo vytrvalostnom jazdení v r. 2011:

Ing. Mgr. Július KOVÁČ, Mgr. Dušan MAJERČÍK, Mgr. Vladimír PAŽINÝ, Mgr. Lucia STAROVECKÁ, Ing. Pavol TOMÁŠ, Ing. Zuzana VARJÚOVÁ.

Uvedení rozhodcovia majú právo, po splnení predpísaných formalít, vykonávať na národných súťažiach vo vytrvalostnom jazdení funkciu :

  • Predseda zboru rozhodcov
  • Technický delegát
  • Hlavný stevard

Zoznam rozhodcov pre rozhodovanie súťaží vo vytrvalostnom jazdení:

Mgr. Martin BAKOŠ, Mária MERKOVÁ, Vojtech POTOČNÝ, Ing. Zuzana SITÁROVÁ SÝKOROVÁ.

Uvedení rozhodcovia majú právo, po splnení predpísaných formalít, vykonávať na národných súťažiach vo vytrvalostnom jazdení funkciu :

  • Stevard

Zoznam veterinárnych rozhodcov pre rozhodovanie súťaží vo vytrvalostnom jazdení:

1. Veterinárny rozhodcovia , ktorí majú právo, po splnení predpísaných formalít, na národných súťažiach vykonávať funkciu
„ Predseda veterinárnej komisie“

MVDr. Linda AGSZEROVÁ, MVDr. Tomáš FREY, MVDr. Ján HORECKÝ, MVDr. Marta KOLLÁROVÁ, MVDr. Katarína ŠAFRANOVÁ.

2. Veterinárny rozhodcovia , ktorí majú právo, po splnení predpísaných formalít, na národných súťažiach vykonávať funkciu
„ Člen veterinárnej komisie“

MVDr. Gabriela CITSOŇOVÁ, MVDr. Michal HOLLÝ, MVDr. Radka LALÍKOVÁ, MVDr. Ľubomír MIŠKOVSKÝ, MVDr. Veronika NOVÁKOVÁ, MVDr. Milan PRÍVARA, MVDr. Martin RÉDL, MVDr. Peter RIŠICA, MVDr. Peter HOLAKOVSKÝ, MVDr. Pavol ZUBRICKÝ.

Spracoval:
Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You