Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky:

Pre väčšiu informovanosť prinášame pár otázok so stručnými odpoveďami, ktoré trápia veľa začínajúcich vytrvalcov. Ak Vám niečo nie je jasné, napíšte nám, radi odpovieme a otázky a odpovede sem pridáme, možno pomôžete aj ostatným.

 

Ako je to so „štyridsiatkou“?

Vytrvalostnú súťaž na 40-59 km  nie je možné usporiadať s hromadným štartom. Súťažiaci môžu byť odštartovaní maximálne vo dvojiciach. Odstupy jednotlivých štartov sú 3 až 5 minút.

Časový limit pre absolvovanie trate je min 10 a max 16 km/h v každej fáze v zmysle pravidiel o priemernej rýchlosti.

Súťažiaci sú hodnotení: absolvoval, alebo  neabsolvoval

 

Ako sa kvalifikovať na FEI preteky?

úspešne dokončiť 2 súťaže v dĺžke 40-79 km a 2 súťaže v dĺžke 80-90 km v rýchlosti 16 km/h alebo nižšej; alebo alternatívne,

úspešne dokončiť 3 súťaže v dĺžke 80-89 km v rýchlosti 16 km/h alebo nižšej.

Na získanie kvalifikácie na účasť na súťažiach FEI musia jazdci a kone splniť podmienky tejto kvalifikačnej fázy v lehote 24 mesiacov.

 

Aké sú povinné prestávky medzi pretekami?

Povinný oddych pre kone:

Po účasti na súťaži musí kôň absolvovať minimálne stanovené povinné obdobie oddychu a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži:

Dokončená vzdialenosť:              0 – 40 km            6 dní (len pre kone stiahnuté zo súťaže)

0 – 80 km             13 dní

nad 80 km           20 dní oddychu

Invazívna liečba je definovaná:

Za invazívnu sa považuje akákoľvek liečba koňa, ktorá obsahuje pichnutie alebo rez kože, alebo vloženie akéhokoľvek nástroja alebo cudzieho materiálu do tela koňa. Výnimky z tohto pravidla môžu byť akupunktúra alebo orálne podávanie elektrolytického roztoku. Akýkoľvek metabolický stav diagnostikovaný u koňa, ktorý nebol kvalifikovaný do súťaže, ktorý sa nelieči, a ktorý by mohol ohroziť alebo ohrozuje zdravie a pohodu koňa by mal byť považovaný za stav, ktorý vyžaduje invazívnu liečbu.

Ak kôň nebol kvalifikovaný do súťaže z metabolických dôvodov, ktoré vyžadujú okamžitú invazívnu liečbu na ktorejkoľvek súťaži, musí absolvovať povinné obdobie oddychu po dobu 60 dní, a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži.

Ak kôň nebol kvalifikovaný do súťaže z metabolických dôvodov, ktoré vyžadujú okamžitú invazívnu liečbu na akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich súťažiach, alebo dva krát v akomkoľvek 3-mesačnom období, musí absolvovať povinné obdobie oddychu po dobu 90 dní, a až potom bude opäť oprávnený na účasť na súťaži.

ZVD a ošetrujúci veterinár majú za úlohu individuálne zhodnotiť liečené kone na konci súťaže a klasifikovať každý prípad invazívnej liečby odôvodňujúci na povinný odpočinok alebo autorizovanú liečbu.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You