Kontakt

Komisia vytrvalostného jazdenia:

Predseda:
Vladimír Pažitný
appaloosa67@hotmail.com
vladimir.pazitny@sjf.sk

Členovia:
Rastislav Supek
Róbet Rovný
Alexander Nálepka

Vratislav Gallo
Zuzana Ciranová 

Smernica – Štatút športovej komisie, prijatá 19. 7. 2016

editor článkov:

Lenka Kovačiková
kovacikova.lleennkkaa@gmail.com


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You