Monthly Archives: február 2017

Doškolenie rozhodcov a stewardov

Dôležitý oznam!

KVJ organizuje povinné doškolenie rozhodcov a stewardov v disciplíne ENDURANCE. Toto sa uskutoční dňa 10. – 11. 3. 2017 v Bratislave na Junáckej 6. Doškolenie je určené pre všetkých rozhodcov a sewardov. Časť prvá – Všeobecné pravidlá a BOZP bude v termíne 16:00 – 20:00 dňa 10. 3. 2017. Časť druhá Pravidlá vytrvalostného jazdenia bude v termíne 9:30 -12:00 dňa 11. 3. 2017.

Ďaľšie informácie prinesieme v krátkom čase.

V prípade otázok kontaktujte predsedu KVJ – 0903 460 711


HH The President of UAE Endurance Cup 2017

Šesť jazdeckých dvojíc zo Slovenska sa zúčastnilo 11. februára v Al Wathba v UAE vytrvalostných pretekov CEI 3* 160km HH President of UAE Endurance Cup. Z 205 štartujúcich koní a jazdcov súťaž dokončilo len 77 z nich, čo je len necelých 38 %. Preteky úspešne dokončila iba Lucia Starovecká na 46. mieste s koňom Brookleigh Ferdinand z domácich Dubawi Stables, priemernou rýchlosťou 17,613 km/hod.   Michaela Supeková a Lucia Supeková svoj boj v pretekoch skončili po absolvovaní 5 etáp z celkovo šiestich, Lucia Supeková mladšia skončila po treťom kole, Simona Zelmanová a Marika Jantošovičová skončili už po prvom kole.

emiratesequestrian.com


Dubai Crown Prince endurance cup 2017

Predsedníctvo SJF schvaľuje výber SR vo vytrvalostnom jazdení na Dubai Crown Prince endurance cup CEI** 120 km, ktoré sa bude konať v Dubai dňa 18. 3. 2017 v zložení:     

                                            

Feras Boulbol a BUDUR                            

Simona Chlpačová a YASIRA                                                     

Dominika Kleinová a TOBROK II 3 SK/CHANTAL             

 

 


Vyhodnotenie sezóny 2016

Najlepší jazdec senior:

 1. Simona Zelmanová /JK Napoli/
 2. Lucia Supeková st. /JK Napoli/
 3. Michaela Supeková /JK Napoli/

Najlepší jazdec junior:

 1. Michaela Supeková /JK Napoli/
 2. Lucia Supeková ml. /JK Napoli/
 3. Simona Chlpáčová /Horskí jazdci/

Najlepší kôň:

 1. OCAZ /JK Napoli/
 2. LEONARDO /JK Napoli/
 3. AL KUHUL /JŠK. PS Farm/

Najlepšia kombinácia:

 1. Simona Zelmanová a TOM JONES /JK Napoli/
 2. Petra Hubačová a OCAZ /JK Napoli/
 3. Martin Gallo KOHEILAN DUKA /JK Tavarok/

Najlepší klub:

 1. JK NAPOLI, Šamorín
 2. Al Asil, Liptovský Mikuláš
 3. JŠK. PS Farm, Svatý Jur

http://www.vytrvalost.com/kategorizace_sk/body_2016_seniori_razeni.asp


DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM

image003

Vážení vytrvalci.

V prílohách Vám predkladáme  materiály a pozvanie z Dubai equestrian clubu týkajúce sa podujatia DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM.

V tejto súvislosti chceme poprosiť jazdcov, ktorí majú záujem sa zúčastniť týchto pretekov, aby sa hlásili u predsedu KVJ do 12:00 9. 2. 2017. Preštudujte si dôkladne priložené materiály a zašlite spolu s menom jazdca aj meno koňa, ktorý prichádza do úvahy.

KVJ následne uskutoční výber dvoch jazdcov a jedného doplňujuceho jazdca a ich koní.

Pri výbere bude KVJ prísne prihliadať na kritériá vypísané organizátorom.

V prípade otázok kontaktujte prosím predsedu KVJ alebo členov zastupujúcich Vašu jazdeckú oblasť.

Form 1 – NF Nomination Chart-CPCup 2017
Form 2 – Rider-Message of Intent-CPCup 2017
Form 3 -Rider Form CPCup 2017
Form 4 – Performance Record-CPCup2017
Riders (Expenses and Privileges)CP Cup 2017


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You