Monthly Archives: február 2013

Pozor, zmena! Školenie rozhodcov

logo

Z ORGANIZAČNO – TECHNICKÝCH PRÍČIN JE ŠKOLENIE ROZHODCOV A VETERINÁRNYCH ROZHODCOV NASLEDOVNE:
noví rozhodcovia 16. – 17.2. 2013 a rozhodcovia s oprávnením len 16.2. 2013!!!!!

Komisia vytrvalostného jazdenia Slovenskej jazdeckej federácie oznamuje, že v dňoch 16.2. a 17.2. 2013 sa v zasadačke  NŽ Topoľčianky uskutoční  preškolenie nových rozhodcov,  rozhodcov  pre vytrvalostné jazdenie a rozhodcov veterinárov pre vytrvalostné jazdenie.

Začiatky školení sú vždy od 09.00 hod. Program je v súlade so smernicami pre vzdelávanie rozhodcov a veterinárnych rozhodcov pre vytrvalostné jazdenie.

Účastnícky poplatok je 25,- €

Svoju účasť nahláste NÁVRATKOU, ktorá je súčasťou.

Funkcionári, ktorí nemajú preukaz FEI a nezúčastnia sa tohto preškolenia, nemôžu v r. 2013 vykonávať funkciu rozhodcu, stevarda  alebo  funkciu veterinárneho rozhodcu na vytrvalostných pretekoch poriadaných SJF.

Mgr. Dušan Majerčík

predseda komisie

 

Návratka


Seminár o výžive koní


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You