Monthly Archives: november 2015

Smutná správa.

So zármutkom oznamujeme, že v pondelok sme odprevadili na poslednej ceste nášho priteľa Jozefa Suchého – Josteka. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 19. 11. 2015 vo veku 47 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

             Nikdy nezabudneme!

© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You