Pravidlá

Vytrvalostné Pravidlá
( Aktualizované 1. 1. 2017)

Pravidlá FEI 2018

PRAVIDLÁ pre vytrvalostné jazdenie platné na SVK 2013

Vysvetľujúce dodatky k pravidlám

Všeobecné Pravidlá


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You