Monthly Archives: apríl 2020

Uvoľnenie opatrení

Vážení športoví priatelia,

podľa nami dostupných informácií, možnosť organizovania športových podujatí, sa nachádza až vo 4. etape postupného uvoľňovania opatrení pri Covid-19.
V každom prípade však musíme počkať na oficiálne schválenie nariadenia a oficiálne usmernenie, kde toto následne aplikujeme do podmienok jazdeckého športu.

Vladimír Pažitný


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You