Monthly Archives: december 2013

PF 2014

Pohodové Vianoce, šťastný Nový rok a úspešnú sezónu 2014 Vám praje infoendurance.sk

 


Seminár – vytrvalosť pre všetkých

POZOR – NOVÉ INFORMÁCIE K SEMINÁRU:

1) PRIHLÁŠKY posielajte do PIATKU 10.1.2014 buď formou súkromnej správy na Facebook (Silvia Potocna) alebo na mail silvia.potocna@gmail.com. Iná forma prihlásenia nebude akceptovaná (t.j. nestačí pri udalosti na FB kliknúť na “zúčastní sa”). Čitaj viac…


Ukončenie sezóny 2013

logo

Vytrvalostnú sezónu 2013 sme ukončili v sobou 14. 12. Zhrnutie diania a vyhlásenie výsledkov pre tento rok privítali príjemné priestory penziónu Maxim v Svätom Juri. Napriek vysokej účasti a novým tváram, ktoré sa zúčastnili vyhlásenia prvýkrát, niektoré dôležité osobnosti chýbali, škoda. Na úvod sme si minútou ticha uctili pamiatku Ing. Igora Fekára, bývalého predsedu a generálneho sekretára SJF, medzinárodného rozhodcu a staviteľa parkúrov, ktorý zomrel 10. 12. 2013. Pokračovali sme slovom Dušana Majerčíka. Bolo o hlavných udalostiach tohto roka, vyzdvihol úspechy slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách Európy v českom Moste, kde napriek nešťastiu JK Napoli, slovenské reprezentantky dosiahli skvelé výsledky. Tento rok sa nám, žiaľ, nepodarilo postaviť na štart Majstrovstiev sveta juniorov žiadnu dvojicu. Novinky priniesli Majstrovstvá Slovenska, kde bola po prvýkrát vyhlásená komisiou súťaž družstiev. Dotkli sme sa aj často kladenej otázky nekorektných pretekov z pohľadu komisie v Kaľamenovej. Kde komisia znovu zdôraznila pochybenie na strane hlavného rozhodcu a technického delegáta. Výsledkom bolo uznanie pretekov, no súťažiacim sa nepričítali žiadne potenciálne získané body. Čitaj viac…


Oznámenie MPaRV, finančne nepodporí SJF

 

Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje, že finančné prostriedky za prémiované preteky nebudú poskytnuté. V prílohe zverejňujeme list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v plnom znení.

List Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Pre všetkých, ktorí majú zmätok v udalostiach týkajúcich sa SJF v poslednej dobe je tu ešte pár dokumentov na čítanie:

Odmietnutie žiadosti V. Chovana a M. Hala na Ministerstve vnútra ohľadne neregistrovania Stanov SJF

Oznámenie o neplatnosti Zmluvy č. 0102/2013SŠSŠM, ktorou MŠVVaŠ vyžiadalo v septembri 2013 od SJF 69 800,- EUR

Zápis č. 3 zo zasadnutia Výboru SJF zo dňa 11.12.2013


List bývalej generálnej sekretárky SJF

vykricnik

Vážení priatelia,

dnes som sa stala svedkom asi najväčšieho svinstva v dejinách SJF. Banda samozvancov na čele s p. Obšitníkovou, sprostým a arogantným spôsobom obsadila priestory SJF a v rozpore s ich vlastnými stanovami vypoklonkovala p. Látalovú z práce, vraj na nútenú dovolenku o čom však nemá žiaden relevantný podklad, napr. dovolenkový lístok, podpísaný štatutárom. Odmietli protokolárne prebrať agendu SJF, zobrali všetky kľúče, vymenili zámky a privolali z vymyslených dôvodov Políciu.Zaujímali ich pečiatky, pokladňa, telefón, počítač, ale agenda obsahujúca napr. množstvo chránených osobných údajov, tak to je mimo záujmu!Okrem p. Pribulu a Obšitníkovej tam boli len samí divní ľudia, ktorých u koní nikto nevidel. Super, nech žije šport na Slovensku, ten jazdecký práve zomrel, alebo minimálne padol do hlbokej kómy.

Mgr. Jana Slováková


Oznam predsedu SJF

Oznam o prebiehajúcom súdnom konaní o určenie neplatnosti rozhodnutí prijatých na IX. Valnom zhromaždení SJF a výzva na zdržanie sa konania na ich základe

Dňa 16.11.2013 sa konalo v Lučenci IX. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej aj ako „Valné zhromaždenie“ alebo „VZ“), na ktorom boli prijaté viaceré rozhodnutia v zmysle Zápisnice z IX. Valného zhromaždenia SJF zo dňa 16.11.2013 (ďalej aj ako „zápisnica“).

Čitaj viac…


Minigala 2013

Komisia  vytrvalostného jazdenia oznamuje, že z dôvodu riadneho organizačného zabezpečenia Minigala 2013 je termín uzávierky prihlášok posunutý na 8.12. 2013.

Vzhľadom k zvýšenému záujmu zo strany verejnosti a obmedzenej kapacity priestorov, po uvedenom termíne už komisia nemusí brať prihlášky do úvahy. Verím, že takáto situácia nenastane a všetci, ktorí budú mať záujem sa tohto vyhodnotenia budú môcť zúčastniť.

Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie
nasud206@gmail.com


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You