Minigala 2013

Komisia  vytrvalostného jazdenia oznamuje, že z dôvodu riadneho organizačného zabezpečenia Minigala 2013 je termín uzávierky prihlášok posunutý na 8.12. 2013.

Vzhľadom k zvýšenému záujmu zo strany verejnosti a obmedzenej kapacity priestorov, po uvedenom termíne už komisia nemusí brať prihlášky do úvahy. Verím, že takáto situácia nenastane a všetci, ktorí budú mať záujem sa tohto vyhodnotenia budú môcť zúčastniť.

Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie
nasud206@gmail.com


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You