Monthly Archives: november 2013

ENDURANCE – MINIGALA 2013

logo

               

    

 

 

 

 

 

Komisia vytrvalostného jazdenia SJF

 

Komisia vytrvalostného jazdenia SJF oznamuje, že vyhodnotenie jazdeckej sezóny ENDURANCE –  MINIGALA 2013 sa uskutoční dňa 14.12. 2013 od 11.00 v priestoroch:
                                                         

Hotel Maxim ***
Bratislavská 52/11,
900 21 Svätý Jur

Recepcia: 
Tel.: +421 2 4497 0742
Fax: +421 2 4497 0743
Email: recepcia@hotelmaxim.sk 

Ocenení a pozvaní hostia majú účasť na hodnotení zdarma.  Ostatní, ktorí sa budú chcieť zúčastniť tejto spoločenskej akcie budú povinní nahlásiť svoju účasť predsedovi komisie vytrvalostného jazdenia  oblasti do 10.12. 2013 a zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 20,- € na osobu zaslaním uvedenej sumy  na účet SJF  11484004/0900 . Do správy pre prijímateľa napísať Endurance.

 

                                                                                                                                              Mgr. Dušan Majerčík v.r.

                                                                                                                                            predseda komisie


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You