Oznámenie MPaRV, finančne nepodporí SJF

 

Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje, že finančné prostriedky za prémiované preteky nebudú poskytnuté. V prílohe zverejňujeme list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v plnom znení.

List Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Pre všetkých, ktorí majú zmätok v udalostiach týkajúcich sa SJF v poslednej dobe je tu ešte pár dokumentov na čítanie:

Odmietnutie žiadosti V. Chovana a M. Hala na Ministerstve vnútra ohľadne neregistrovania Stanov SJF

Oznámenie o neplatnosti Zmluvy č. 0102/2013SŠSŠM, ktorou MŠVVaŠ vyžiadalo v septembri 2013 od SJF 69 800,- EUR

Zápis č. 3 zo zasadnutia Výboru SJF zo dňa 11.12.2013


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You