DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM

image003

Vážení vytrvalci.

V prílohách Vám predkladáme  materiály a pozvanie z Dubai equestrian clubu týkajúce sa podujatia DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM.

V tejto súvislosti chceme poprosiť jazdcov, ktorí majú záujem sa zúčastniť týchto pretekov, aby sa hlásili u predsedu KVJ do 12:00 9. 2. 2017. Preštudujte si dôkladne priložené materiály a zašlite spolu s menom jazdca aj meno koňa, ktorý prichádza do úvahy.

KVJ následne uskutoční výber dvoch jazdcov a jedného doplňujuceho jazdca a ich koní.

Pri výbere bude KVJ prísne prihliadať na kritériá vypísané organizátorom.

V prípade otázok kontaktujte prosím predsedu KVJ alebo členov zastupujúcich Vašu jazdeckú oblasť.

Form 1 – NF Nomination Chart-CPCup 2017
Form 2 – Rider-Message of Intent-CPCup 2017
Form 3 -Rider Form CPCup 2017
Form 4 – Performance Record-CPCup2017
Riders (Expenses and Privileges)CP Cup 2017


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You