Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje:

logo

Komisia vytrvalostného jazdenia oznamuje:
1. Zmena uzávierky pohárových súťaží.
Vzhľadom k tomu, že Majstrovstvá sveta juniorov sa budú konať až 10.12. 2011, komisia rozhodla, že uzávierka pohárových súťaží bude 11.12. 2011.
2. Nakoľko nemáme všetky výsledky zo všetkých pretekov, žiadam jednotlivých jazdcov aby ich doložili predsedom oblastných komisií ( miesto, dátum, počet štartujúcich, obtiažnosť, umiestnenie). Termín do 5.12. 2011.

Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie vytrvalostného jazdenia


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You