Školenie rozhodcov 2024

logo

Venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu!

Prinášame Vám aktualizáciu a podrobnosti týkajúce sa školenia a preškolenia rozhodcov v disciplíne “endurance”.

Pripravovaný kurz (školenie) pre nových rozhodcov v disciplíne endurance sa uskutoční v dňoch  16. -17.3. 2023.
Preškolenie pre existujúcich rozhodcov bude 17.3.2023 .
V termíne 23.3. sa uskutoční záverečná časť pre VET rozhodcov. VET rozhodcovia sú povinní absolvovať i základnú časť kurzu(školenia pravidiel endurance) …
Uchádzači musia spĺňať podmienky smernice o vzdelávaní športových odborníkov.

Termín a čas :

Školenie PRE NOVÝCH ROZHODCOV A VETERINÁRNYCH ROZHODCOV:
16.,17.,23.3.2024
10:00

Preškolenie PRE STARÝCH ROZHODCOV A VET. ROZHODCOV:
17.3.2024
14:00 (bez absolvovania preškolenia nemôžu vykonávať činnosť)

Miesto: NŽ TOPOĽČIANKY

V prípade otázok kontaktujte predsedu KVJ
0903460711
appaloosa67@hotmail.com

S pozdravom/Best regards

Vladimír Pažitný
+421903460711

 

Pripravovaný kurz (školenie) pre nových rozhodcov v disciplíne endurance sa uskutoční v dňoch  16. – 17. 3. 2024.

Preškolenie pre existujúcich rozhodcov bude 17. 3. 2024 .

V termíne 23. 3. sa uskutoční záverečná časť pre VET rozhodcov. VET rozhodcovia sú povinní absolvovať i základnú časť kurzu (školenia pravidiel endurance + všeobecné pravidlá) …

Uchádzači musia spĺňať podmienky smernice o vzdéávaní športových odborníkov.

Odkaz na smernicu:

https://www.sjf.sk/subory/zakladne-dokumenty-smernice//Smernica%20072016%20-%20Vzdelavanie%20sportovych%20odbornikov%20v%20SJF.pdf

Súčasťou všetkých školení je povinnosť absolvovať časť zo všeobecných pravidiela . Rovnako pri preškolení , preškolenie týkajúce sa aktualizácie všeobecných pravidiel.

Ďaľšie podrobnosti ( miesto , čas, materiály), prinesieme čo najskôr …

Prosíme záujemcov o školenie, pošlite predsedovi KVJ správu, kvôli organizácii školenia.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You