Výskyt EIA už aj na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznámila, že 27. 7. 2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené ohnisko Infekčnej anémie koní na SVK. Choroba bola potvrdená u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce, okres Nové Zámky.

Info AIE 

 

Infekčná anémia je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých, neexistuje žiadna prevencia ani vakcína. Vírus sa prenáša krvnou cestou, napríklad nesterilnými chirurgickými nástrojmi alebo injekčnými ihlami. Na spontánnom prenose sa významne podieľa krv cicajúci hmyz, ktorý pasívne prenáša vírus z infikovaných jedincov na zdravé. Tlmenie nákazy je zamerané predovšetkým na vyraďovanie chorých, resp. séropozitívnych zvierat. Tieto sa najčastejšie usmrcujú alebo sa musí zabezpečiť ich celoživotná karanténa. Najúčinnejšou ochranou chovu koní pred zavlečením EIA je obmedzenie kontaktu s inými koňmi, hlavne z chovov s nejasnou nákazovou situáciou. Pokiaľ sa už týmto stretnutiam nedá vyhnúť (preteky, výstavy), je potrebné, aby boli všetky kone prijaté na takúto akciu laboratórne testované s negatívnym výsledkom na prítomnosť protilátok EIA. (www.vetservis.sk)


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You