Cena Turca, Kaľamenová – preteky zrušené

PRETEKY V KAĽAMENOVEJ SÚ ZRUŠENÉ!

Dňa 30. 8. 2014 som od organizátora dostal emailovú správu o zrušení pretekov v Kaľamenovej. Pre informáciu všetkých, uvádzam celý text  v nezmenenej forme.

Vladimír Pažitný
– predseda KVJ SJF

Zrušenie preteku Cena Turca.

Dňa 29. 07. 2014 v 19:00 hod zasadal organizačný výbor JC Farma GIRETH ku preteku Cena Turca a majstrovstvá oblasti ZA, BB. Z dôvodu odhlásenia sa koní z jednotlivých súťaží organizačný  výbor, po porade s rozhodcovským zborom, tento pretek v dňoch 1 – 3. 08. 2014 ZRUŠIL!

S pozdravom nech nám tie kone idú org. výbor JC Farma GIRETH


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You