DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM 2019

Na základe hlasovania per rollam z dňa 29.-31.1.2018 KVJ prijala uznesenie o nominácii dvoch jazdcov – kombinácii  a jednej dodatočnej kombinácie týkajúcej sa pozvania z Dubai Equestrian Clubu na „DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM  2019” nasledovne:

1.kombinácia

Dominika Kleinová & VICTUS S
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2. kombinácia

Michaela Supeková & RO VEDETTE 
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. kombinácia

Lucia Supeková  &   F C HUSEIN 
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA 0

Pre orientáciu  prikladáme zoznam  jazdcov a koní, ktorí prejavili záujem o výber na „DUBAI CROWN PRINCE ENDURANCE CUP CEI** 120 KM“. Prikladáme i  poradie jazdcov v rebríčku 2018 . Ku koňom je pripojený vek a snažili sme sa pripojiť ich najlepšie výsledky, vzhľadom k tomu, že tri nahlásené kone v rebríčku 2018 nefigurujú alebo nebodovali.

ZOZNAM :

Michaela Supeková
SVK rebríček 2018: 1. miesto
Kôň: RO VEDETTE 8 rokov,
Majstrovstvá sveta mladých koní 7. rýchlosť 21,96 km/h

Lucia Supeková
SVK rebríček 2018: 2. miesto
Kôň: F C HUSEIN 8 rokov,
Majstrovstvá sveta mladých koní 13. miesto – rýchlosť 20,18 km/h

Dominika Kleinova
SVK rebríček 2018 – 4. miesto
Kôň: VICTUS S  8 rokov,
Majstrovstvá sveta mladých koní 5. miesto –  rýchlosť 22,09 km/h

Martin Gallo
SVK rebríček 2018 – 7. miesto
Hlavný kôň: GAZAL VI-6SK/HEDI 9 rokov,
26. 8. 2018 CEI**140, 3. miesto – rýchlosť 13,9 km/h
Náhradný kôň: El Sbaa I-2/ Betty 8 rokov,
Majstrovstvá sveta mladých koní, 32. miesto – rýchlosť 16,0 km/h

Zuzana Ciranová (Sitárová)  
SVK rebríček 2018 – 11. miesto
Kôň: KARMAH LE SOLEIL  8 rokov,
Majstrovstvá sveta mladých koní, 31. miesto – rýchlosť 16,0 km/H

Charlotte Mlynčeková 
SVK rebríček 2018 – 19. miesto
Kôň: Halima 12 rokov
19. 8. 2017  CEI**120 km, 52. miesto – rýchlosť  12,81 km/h

Feras Boulbol 
SVK rebríček 2018 – 20.
Kôň: Khamis 11 rokov
18.8. 2018  CEI**120, 67. miesto – rýchlosť 12,2 km/h

Feiruz Boulbolová 
SVK rebríček 2018 – 31. miesto
Kôň: Budur 12 rokov
18.8. 2018  CEI**120, 67. miesto – rýchlosť 12,2km/h


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You