MINIGALA 2014

Túto sobotu sme sa stretli v príjemnom prostredí reštaurácie Farrier’s v Hipoaréne Šamorín, kde pripravila Komisia vytrvalostného jazdenia SJF v spolupráci s domácim jazdeckým klubom NAPOLI priestory pre vyhodnotenie vytrvalostnej sezóny 2014.

Predseda komisie Vladimír Pažitný na začiatku privítal hostí a dal priestor bilancovaniu minulého roka. Medzi veľké pozitíva patrí organizovanie mnohých medzinárodných pretekov, Majstrovstiev Slovenska seniorov na dvojhviezdovej úrovni, ďalší ročník trojdňových pretekov Masters a veľmi dobre zorganizované Majstrovstvá sveta mladých koní. Potom komisia pristúpila k udeľovaniu titulov Najlepší jazdec roka 2014 senior, Najlepší jazdec junior, Kôň roka, Najlepšia kombinácia a Najúspešnejší klub. Rovnako udelila komisia aj čestné uznania všetkým reprezentantom Slovenska na súťažiach svetového významu. Lucii Rovnej a Charlotte Mlynčekovej (Majstrovstvá sveta juniorov a mladých jazdcov, Verona, Taliansko), Silvii Potočnej, Lucii Staroveckej, Feiruz Boulbolovej, opäť jej dcére Charlotte Mlynčekovej a Ferasovi Boulbolovi, tímovému veterinárovi MVDr. Lucii Kalovej a šéfovi ekipy Vladimírovi Pažitnému (Majstrovstvá sveta, Svetové jazdecké hry, Normandia, Francúzsko), Máriovi Hoffmannovi, Lucii Staroveckej, Lucii Supekovej ml., Michaele Supekovej (Majstrovstvá sveta mladých koní, Slovensko), všetkým oceneným v seniorskej a juniorskej kategórii Majstrovstiev Slovenska 2014 v Plaveckom Podhradí. Ocenenie za celoživotný prínos bolo udelené aj Júliusovi Kováčovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Uznanie si zaslúžia rovnako všetci, ktorí pomáhali pri organizácii pretekov, Jazdeckému klubu NAPOLI, sponzorom a každému, kto prispel k rozvoju vytrvalostného športu na Slovensku. Všetci veríme, že sezóna 2015 bude ešte úspešnejšia a kvalita našich jazdcov, koní a pretekov bude naďalej stúpať.

Jazdec roka 2014 senior

1. Mario Hoffmann
2. Petra Hubáčová
3. Silvia Potočná

Najlepší jazdci seniori 2014

Najlepší jazdci seniori 2014

Jazdec roka 2014 junior

1. Simona Chlpáčová
2. Lucia Rovná
3. Lucia Supeková ml.

Najlepší jazdci juniori 2014

Najlepší jazdci juniori 2014

Kôň roka 2014

1. GAMMAR
2. ARWIM
3. SONIC DE VILAFORMIU

Najúspešnejšia dvojica 2014

1. Silvia Potočná a GAMMAR
2. Mário Hoffmann a ARWIM
3. Mário Hoffmann a SONIC DE VILAFORMIU

Najúspešnejšie dvojice 2014

Najúspešnejšie dvojice 2014

Najlepší klub 2014

1. JK Napoli Šamorín
2. JŠK PS farm Svätý Jur
3. AL Asil Liptovský Mikuláš

Zástupcovia najlepších klubov 2014

Zástupcovia najlepších klubov 2014

Foto: Hanka Benediktová


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You