Izsák, Maďarsko

Na národných pretekoch v Maďarsku 29. 3. sa zúčastnili aj jazdci zo Slovenska:

S 80 km – Martin Bakoš a KAMAR /JŠK Sv. Jur/, priemerná rýchlosť 14, 634 km/h, 7. miesto

L 60 km – Charlotte Mlynčeková a FARADGE /Al Asil/, priemerná rýchlosť 12, 586 km/h, 1. miesto
L 60 km – Silvia Hrebíková a MENSUR /Al Asil/, priemerná rýchlosť 12, 585 km/h, 2. miesto
L 60 km – Barbora Smerigaiová a HALIMA /Al Asil/, priemerná rýchlosť 12, 584 km/h, 3. miesto
L 60 km – Feras Boulbol a BADUR /Al Asil/, priemerná rýchlosť 12, 58 km/h, 4. miesto


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You