KONE VO FORME

Pozvanka Slovenska

Odborný seminár o výžive koní KONE VO FORME

5.4.2014 Rozálka Pezinok

Po úspešnej minuloročnej premiére a samozrejme po prejavení záujmu zo strany chovateľov sa firma VVS Vermeřovice reprezentujúca značku Premin (doplnky a krmivá pre kone) v spolupráci s jazdeckým areálom Rozálka v Pezinku rozhodli usporiadať druhý ročník odborného semináru KONE VO FORME. Seminár je určený pre širokú verejnosť, chovateľov, jazdcov a všetkých konských nadšencov. Vysokú úroveň zabezpečia samozrejme kvalifikovaní a skúsení prednášajúci.

Téme a problému výživy starých koní sa bude venovať šéfka kliniky v Brne Doc.MVDr.Barbora Bezděková, PhD.,Dipl.ECEIM.  Objemovým krmivám ich stráviteľnosti a výživnej hodnote vo  výžive koní sa bude venovať Doc.Ing. Branislav Gálik, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Posledným prednášajúcim bude obchodný riaditeľ firmy VVS, ktorý rozoberie tému kvality komponentov v komerčných doplnkoch pre kone, spomenie sa aj zaručenie kvality, GMP+ systém a podrobnejšie rozoberieme aj jednotlivé ingrediencie ako MSM, selén, vitamíny, kvasiky a ďalšie komponenty nachádzajúce sa v doplnkoch pre kone. Po každej prednáške bude priestor na širšiu diskusiu a vaše otázky k témam. Penzión Rozálka nám opäť vytvorí príjemné prostredie a chutné občerstvenie. Tak tešíme sa na vašu účasť a veríme, že si odnesiete príjemný pocit a množstvo nových poznatkov.

 


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You