Mengusovce 2017

Uplynulý víkend 7. – 9. júna sa pod Tatrami v Mengusovciach konali už s niekoľkoročnou tradíciou vytrvalostné preteky. Otvorené boli národné aj medzinárodné súťaže.

Najvyšší dvojdňový pretek CEI** 2×70 km mal 5 štartujúcich dvojíc a 4 pretek úspešne dokončili. Vyhrala Tereza Kopecká (CZE) s kobylou AMY z klubu JK NAPOLI. Druhé miesto obsadila Michaela Supeková a BALKAN jazdiaca za JK NAPOLI ako aj tretia dvojica v cieli Gabriel Biháry a CHARLIE FT.

V súťaži CEI* 80 km zvíťazil Mário Hoffmann a BODI GRACIIA. Tesne za nimi prešla cieľom s rovnakou priemernou rýchlosťou 13, 95 km/h ako druhá dvojica Lucia Supková a R S AMAPOLA obaja reprezentujúci klub usporiadateľa, JK NAPOLI. Tretiu priečku obsadil Martin Gallo a HÉDI z jazdeckého klubu Tavarok, Mengusovce. Kolegyne z klubu Nový Tekov Petra Piatrová s kobylou SHAMZ a Barbora Holubcová a BOJOVNÍČKA obsadili 4. a 5. miesto.

CEN 80 km, 5 štartujúcich a všetci dokončili:
2. miesto: Erik Stríž a POLDI, JK Napoli
3. miesto: Mário Hoffmann a FRAISE DU PECOS, JK Napoli

CENJMJ 80 km, 2 štartujúci/1 dokončila:
1. miesto: Alžbeta Helišová a SIMA, Farma Gíreth

http://www.tawqeet.ae


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You