Nový rozpis Majstrovstvá Slovenska Juniorov 2013

Vážení športoví, priatelia, priaznivci vytrvalostného športu!

Komisia vytrvalostného jazdenia SJF prináša na tomto mieste dôležitú informáciu týkajúcu sa MASTROVSTIEV SR JUNIOROV A MLADÝCH JAZDCOV VO VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ 2013.
Vzhľadom k množstvu dotazov prichádzajúcich po zmene rozpisu Majstrovskej súťaže, informujeme, že pre túto súťaž platí definitívne rozpis v nasledujúcom dokumente. Organizátor súťaže JK Napoli oznamuje, že bude plne ústretový v zmene prihlášok (z CEIJYR na CENJYR). Upozorňujeme, že kone i športovci musia mať absolvovanú minimálne jednu súťaž kategórie stupňa „S“. Kone ju musia mať absolvovanú v priebehu ostatných 18 mesiacov!

ZMENA M-SR JUNIORI 2013


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You