Oznam

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA oznamuje:

 

 

  • od 1.1. 2013 za každú ukončenú súťaž od 40 do 59 km náleží športovcovi a koňovi v bodovaní po 10 bodov
  • prihlášky na národné preteky v zahraničí posielať cez komisiu, platné od 12. 8. 2013, vzor prihlášky je na stránke v kolónke TLAČIVÁ; prihlášky musia byť poslané predsedovi komisie min. päť dní pred termínom definitívnych prihlášok
  • rozpis pretekov  musí byť zverejnený min. štyri týždne na oficiálnej stránke komisie
  • organizátor je povinný poslať návrh rozpisu min. päť týždňov predsedovi komisie

© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You