OZNAM

logo

Vážení športoví priatelia, činovníci a priaznivci

vytrvalostného jazdenia!

 

Dňa 27.6. 2016 sa konalo v Nitre XI. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo, podľa zákona o športe, prijatie nových stanov SJF. Nové stanovy priniesli radu rôznych, nie najpriaznivejších zmien. Z riadiaceho aparátu  boli vylúčené športové komisie. Zanikli. Jazdecký šport na Slovensku budú riadiť predsedovia oblastí, zástupca činovníkov a športovcov.

Vážení priatelia, na základe týchto skutočností Vám chcem oznámiť, že so všetkými žiadosťami, prihláškami na preteky, rozpismi a inými náležitosťami sa s dôverou obracajte na sekretariát Slovenskej jazdeckej federácie, (e-mail: info@sjf.sk ).

Prajem Vám veľa športových úspechov a pohody pri realizácii Vášho, tak náročného koníčka.

Mgr. Dušan Majerčík


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You