Správa z rokovania

Komisia vytrvalostného jazdenia rokovala 6.7. 2013 v Mengusovciach, kde sa okrem iného  zaoberala vytrvalostnými pretekmi konanými 29.6. 2013 Kaľamenovej a dospela k záveru, že na základe správy hlavného rozhodcu a iných podnetov, ktoré komisia obdržala, podáva návrh predsedovi SJF a predsedovi rozhodcovskej komisie o prešetrenie regulérnosti týchto pretekov.

 

Predseda komisie vytrvalostného jazdenia.

Mgr. Dušan Majerčík v.r.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You