Paseky 27 – 29. 9. 2013

Paseky 2013

V dňoch 27 až 29. 9. 2013 sa v dedinke Paseky v južných Čechách konali národné vytrvalostné preteky a to v kategóriách Z až S ako aj Hobby súťaž na 28 km. Trať bola situovaná v malebnej prírode, prevažne v temných smrekových lesoch na česko-rakúskom pohraničí. Napriek tomu, že trať bola pomerne náročná, kopcovitá a tvrdá, účasť štartujúcich na týchto obľúbených pretekoch s viacročnou tradíciou bola vysoká – takmer 90 štartujúcich koní z Čiech, Rakúska a zastúpenie malo aj Slovensko.
Dve jazdkyne zo Slovenska Lýdia Fonferová a Simona Chlpačová sme sa zúčastntili kategórie S v dĺžke 84 km, na mladých Shagya arabkách Sáhiba a Yasira. Napriek tomu že sme značnú časť trate na nepodkutých koňoch museli absolvovať krokom a aj pešo podarilo sa nám stihnúť časový limit a súťaž dokončiť na 14 a 15 mieste z 18 štartujúcich. Chceme sa poďakovať organizačnému tímu, zboru rozhodcov a všetkým zúčastneným, za trpezlivosť s akou na nás ako na posledných súťažiacich na trati čakali.
Organizáciu tohto podujatia zvládol organizátor JK Paseky na jednotku, a to nielen po stránke technického zabezpečenia pretekov ale aj srdečným a ústretovým prístupom k účastníkom. Potešila tiež veľmi priaznivá výška štartovného, v ktorom bola zahrnutá aj strava a pitný režim pre jazdca a servis, veľmi nízke poplatky za ustajnenie ako aj veľké množstvo hodnotných cien od sponzorov, ktoré si odniesli všetci dokončivší súťažiaci.

Lýdia Fonferová

 


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You