Poľská jazdecká federácia

Vážení predstavitelia športových klubov SJF,

Poľská jazdecká federácia vypovedala SJF platnosť bilaterálnej zmluvy o vzájomnom uznávaní licencií na národných pretekoch. V prípade štartu na poľských národných pretekoch je potrebné zakúpenie jednorázovej licencie, priamo u organizátora, za jazdca 60 PLN a za každého koňa 60 PLN. Zároveň je potrebné doložiť povolenie SJF k štartu na národných pretekoch v Poľsku s potvrdením výkonnosti a disciplíny.

SJF


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You