PREŠKOLENIE ROZHODCOV A VETERINÁRNYCH ROZHODCOV

logo

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA SJF

PREŠKOLENIE ROZHODCOV A VETERINÁRNYCH ROZHODCOV VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA

Dňa 5.3. 2011 sa v Topoľčiankach uskutočnilo preškolenie rozhodcov a veterinárnych rozhodcov vytrvalostného jazdenia. Preškolenia sa zúčastnili:

rozhodcovia:
Martin BAKOŠ, Július KOVÁČ, Dušan MAJERČÍK, Mária MERKOVÁ, Vladimír PAŽITNÝ, Vojtech POTOČNÝ, Zuzana SITÁROVÁ SÝKOROVÁ, Lucia STAROVECKÁ, Pavol TOMÁŠ, Zuzana VARJÚOVÁ.

veterinárni lekári:
MVDr. Linda AGSZEROVÁ, MVDr. Gabriela CITSOŇOVÁ, MVDr. Tomáš FREY, MVDr. Michal HOLLÝ, MVDr. Ján HORECKÝ, MVDr. Marta KOLLÁROVÁ, MVDr. Radka LALÍKOVÁ, MVDr. Ľubomír MIŠKOVSKÝ, MVDr. Veronika NOVÁKOVÁ, MVDr. Milan PRÍVANA, MVDr. Martin RÉDL, MVDr. Peter RIŠICA.
Spracoval:
Mgr. Dušan Majerčík
predseda komisie


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You