Prihlasovanie jazdcov a koní na podujatia

 

Informácia pre pretekárov:

Pravidlá pre prihlasovanie jazdcov a koní na medzinárodné podujatia a národné podujatia  v zahraničí zostávajú nezmenené.
Platí povinnosť zasielať prihlášky na medzinárodné podujatia predsedovi komisie.
Na národné podujatia v zahraničí sa jazdci prihlasujú sami, sú však povinní zasielať kópiu prihlášky predsedovi komisie ( kontrola kvalifikačnej spôsobilosti).

 

KONTAKTY NA PREDSEDU KVJ:
Vladimír Pažitný
Mobil : +421903460711
E mail: appaloosa67@hotmail.com


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You