Šamorín’s Challenge Ride 26.-28.06.2015 – rozpisy

Vzhľadom k zvýšenému záujmu jazdcov o štart v súťažiach CEN60 a CEN JMJ sa organizátor národných pretekov Šamorín Challenge´s rozhodol rozšíriť preteky o súťaže CEN60 v sobotu 27.6. a CENJMJ80v nedeľu 28.6.
Upravený rozpis nájdete v prílohe

CEN Šamorín´s Challenge 2015

Dôležité! Organizátor národných a medzinárodných pretekov Challenge Ride, Jk NAPOLI, Šamorín, aktualizoval požiadavky na účasť na pretekoch, ako ochranu proti infekčenj anémii:

Na základe výskytu infekčnej anémie koní v Maďarsku si organizátor vyhradzuje právo nevpustiť do areálu kone, ktoré sa nepreukážu negatívnym výsledkom na infekčnú anémiu. Toto vyšetrenie nemôže byť staršie ako 30 dní a musí ho mať každý jeden kôň. Pred vyložením všetkých koní je majiteľ povinný preukázať sa týmto potvrdením a až následne mu bude umožnené vyloženie koní. Kone, ktoré prichádzajú z Maďarska, alebo boli v Maďarsku v období posledných troch mesiacov sa musia preukázať negatívnym výsledkom na infekčnú anémiu nie starším ako 14 dní. Na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky zo dňa 11/06/2015 sa musia kone, ktoré pochádzajú z inej členskej krajiny EU (kone nepochádzajúce zo Slovenskej republiky) preukázať veterinárnym osvedčením (TRACES). Formulár je možné stiahnuť z našej web stránky.

As cases of Equine Infectious Anaemia (EIA) have recently occurred in Hungary,all competing horses must be serologically tested (Coggins Test) for Equine Infectious Anaemia (EIA). This test must have been carried out within the last 30 days. The certificate showing a negative test must be presented to the veterinarian examining the horse on arrival. Horse that have no such certificate or have a positive test will not be allowed into the showground and not allowed to compete.

Rozpisy blížiacich sa júnových medzinárodných a národných pretekov v Šamoríne:

Samorins-Challenge-Ride_Schedule CEI

CEN Šamorín´s Challenge 2015


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You