Uvoľnenie opatrení – 4. fáza

Vážení športoví priatelia,

na základe usmernenia Hlavného hygienika SR sa organizovanie športových súťaží umožní najskôr 3.6.2020, v závislosti od samotného vývoja svetovej pandémie Covid-19 na Slovensku od uvoľnenia 4. fázy opatrení. Pre jazdecký šport to znamená predĺženie zákazu konania jazdeckých pretekov do 2.6.2020.

Podrobnosti si môžete prečítať nižšie:

Od stredy 20. mája môžu byť otvorené nielen vonkajšie športoviská, ale pre športové kluby už aj vnútorné. Otvoriť sa môžu tiež kryté plavárne. Nové opatrenie sa zatiaľ týka len vrcholových športovcov a členov organizovaných športových klubov.

Na ďalšom otváraní športovísk sa dohodlo konzílium odborníkov počas pondelkového spoločného stretnutia. Slovenský premiér Igor Matovič po rokovaní oznámil, že na vonkajších športoviskách sa môžu od stredy 20. mája využívať aj toalety. Šatne a ďalšie hygienické zariadenia zostanú ešte pre návštevníkov nedostupné. Rovnako zostáva zachované nariadenie o zákaze vstupu divákov na tribúny. „Rušíme povinnosť bezkontaktnosti. Týka sa to všetkých športov, ktoré sa vykonávajú na vonkajších športoviskách,“ povedal Igor Matovič.

Vnútorné športoviská a plavárne pre verejnosť zatiaľ zostávajú zatvorené. Týka sa to aj fitnescentier a rôznych posilňovní. „Zatiaľ vnútorné športoviská môžu využívať len organizované športové kluby. Ich otvorenie pre verejnosť môže nastať v ďalšej fáze uvoľňovania protipandemických opatrení. Uvidíme, ako sa opatrenia vzhľadom na inkubačnú dobu, prejavia na epidemiologickej situácii o dva týždne a následne budeme hovoriť aj o tejto téme,“ uviedol Igor Matovič. Úrad verejného zdravotníctva už dnes pracuje na aktualizácii všetkých opatrení, ktoré odobrilo konzílium odborníkov.

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení sa od stredy 20. mája povolia aj podujatia do 100 osôb. Diváci môžu chodiť na kultúrne podujatia, kiná a divadlá. Organizácii športových zápolení sa toto opatrenie nebude zatiaľ týkať. Ligové súťaže a rôzne preteky na Slovensku sa budú môcť podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa konať najskôr od 3. júna. „Zatiaľ budú určite bez divákov. Podľa vývoja epidemiologickej situácie budeme môcť postupne pristúpiť aj k povoleniu diváckych návštev,“ uviedol Ján Mikas.“

 

PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD.

generálny sekretár 

 

 

19.5.2020

Vážení športoví priatelia,

ako ste určite zaznamenali, od 20. mája sú povolené hromadné podujatia bez obecenstva a šatní. Túto informáciu sme všetci túžobne očakávali, pretože pre našu jazdeckú komunitu to znamená povolenie opäť organizovať a zúčastňovať sa na jazdeckých pretekoch. Pre finálne spustenie musíme byť však ešte chvíľu trpezliví a to do doby finálneho usmernenia Hlavným hygienikom SR, p. Mikasom, ktoré máme sľúbené na dnes, max. zajtra. Akonáhle nám bude doručené finálne usmernenie od Hlavného hygienika SR, budeme Vás o podrobnostiach a podmienkach spustenia jazdeckých pretekoch bezodkladne informovať mailom, ako aj na našej webovej a facebookovej stránke.

Ďakujeme, že ste vydržal

Slovenská jazdecká federácia


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You