UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

Ako uvádza sjf.sk podľa uznesenia Predsedníctva SJF zo 4. júla 2016, dočasným vedením jednotlivých športových komisií sú poverení títo členovia SJF:

Skoková komisia – Robert Pál
Drezúrna komisia – Michaela Horná
Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár
Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný
Voltížna komisia – Pavla Krauspe
Záprahová komisia – Ladislav Hána

Uvedení členovia budú vykonávať nevyhnutné úkony a svoju činnosť budú koordinovať s Mariánom Štangelom, členom Predsedníctva SJF za športovcov.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You