Zakrzow

Preteky v poľskom Zakrzowe, ktoré sa mali konať 6. – 9. 6. boli kvôli nepriaznivému počasiu preložené na zatiaľ neznámy termín. O novom termíne budú informovať, keď sa dá počasie doporiadku.

http://www.kjlewada.pl/


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You