Zápisnica z rokovania komisie vytrvalostného jazdenia

 

Na základe množiacich sa dotazov ohľadne vytrvalostných pretekov v Kaľamenovej 29. 6. 2013, komisia oznamuje, že verdikt komisie zatiaľ nie je právoplatný a teda platí prezumpcia neviny.

Ďalej prikladáme Zápisnicu z rokovania: Zápisnica


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You