Zasadnutie novej komisie vytrvalostného jazdenia 27. 7. 2016

Vážení priaznivci vytrvalostného jazdeckého športu, milí priatelia.

V stredu dňa 27. 7. 2016 v Čilistove zasadla po prvý krát nová komisia  vytrvalostného jazdenia, menovaná predsedníctvom SJF dňa 19. 7. 2016.

KVJ sa zišla takmer v kompletnom zložení:

Vladimír Pažitný – predseda
Alexander Nálepka – člen
Dušan Majerčík – člen
Róbet Rovný – člen
Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa ospravedlnil Vratislav Gallo – člen

Zápis zo zasadnutia bude zverejnený po jeho overení a zaslaní na SJF po utorku 2. 8. 2016.
Významnou skutočnosťou je nový štatút komisií, podľa ktorého bude fungovať i KVJ.

Smernica 012016 – Štatút športovej komisie

Jednou z najdôležitejších udalostí  za minulý mesiac, bolo zrušenie podujatia CEI High Tatras Cup v Mengusovciach v dňoch 15 .- 17. 7.
Súčasťou tohto podujatia mali byť Majstrovstvá SR seniorov, ktoré sa pochopiteľne neuskutočnili. KVJ sa touto komplikáciou zaoberala. Nový termín a miesto konania M-SR bude zverejnený po schválení predsedníctvom SJF po 7. 8. Predpoklad je október 2016.

Zároveň sa chceme touto cestou ospravedlniť za informáciu o konaní M-SR budúci výkend 5. – 7. 8. v Mengusovciach, ktorá bola zverejnená na našej stránke omylom. Veríme, že toto nedorozumenie Vám nespôsobilo príliš veľa nepríjemností.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You