Zasadnutie Rady SJF 16. 5. 2016

V poslednom období prebiehali v Slovenskej jazdeckej federácii rôzne udalosti. Chceli by sme Vás preto informovať o posledných aktualitách.

Okresný súd Bratislava III. 14. januára vyhlásil rozsudok v spore V. Chovan vz SJF o určenie neplatnosti rozhodnutí, a to nasledovne:
“Určuje sa, že rozhodnutia odporcu (SJF) prijaté na IX. Valnom zhromaždení konanom dňa 16. 11. 2013 v Lučenci v zmysle zápisnice z VZ od bodu 21 vrátane do jej úplného konca sú neplatné.”

Horeuvedenú zápisnicu nájdete tu: http://www.sjf.sk/docs/2013/Zapisnica%20VZ_2013.pdf
Dôležitý je najmä bod č. 23, ktorým VZ (ne)schválilo nové Stanovy SJF.

Na toto rozhodnutie nadväzuje Zasadnutie Rady SJF v Bratislave zo 16. mája 2016, kde bolo potvrdené pôvodné zloženie Vytrvalostnej komisie SJF a to v zložení: 

Predseda:

  • Mgr. Dušan Majerčík

Členovia:

  • Mgr. Vladimír Pažitný
  • Feras Boulbol
  • Vratislav Gallo

http://www.sjf.sk/docs/2016/PSJF/RSJF_zapisnica_160516.pdf


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You