Zmena rozpisu, Cena Turca 2013

Zmena rozpisu
Súťaže č. 2 a 3 na pretekoch v Kaľamenovej 29.8. – 1.9. 2013 budú uskutočnené na trati 60 km, so stupňom obtiažnosti ST.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You