Zmena v kalendári 2013

P.

Dátum

Obtiažnosť

Miesto

Usporiadateľ

Rozpis

Výsledky

1.

12.-13.4.

CEN

Plavecké Podhradie

JK Agropartner Plavecké Podhradie

2.

24.-26.5.

 FEI***

Šamorín

JK NAPOLI Šamorín

3.

28.-29.6.

CEN 40, 60, 80

Kaľamenová

Farma GÍRETH Kaľamenová

4.

5.-7.07.

CEN 40,60,80

Mengusovce

JK NAPOLI Šamorín

5.

12.-14.07.

  CEI2* 2×70,CEI1*<119
M SR Seniori

Mengusovce

JK NAPOLI Šamorín

6.

27.-28.07.

CEN 40,60,80

Mengusovce

JK NAPOLI Šamorín

7.

29.8.-1.9.

CEN(3×50)

CEN 40, 60, 80

Kaľamenová

Farma GÍRETH Kaľamenová

8.

18.-22.9.

FEI***

EEER

JK NAPOLI Šamorín

9.

11.-13.10.

FEI***M SR jun.+m.j.

Topoľčianky

JK NAPOLI Šamorín


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You