Cena Národného žrebčína Topolčianky – rozpis

Vytrvalostný kalendár sa rozrástol o národné preteky organizované Národným žrebčínom. Topolčianky ožijú 4. – 5. septembra 2015, otvorené sú dostihy CEN 80 km, CEN JMJ 80 km juniorská súťaž, CEN 60 km a súťaž CEN 40 km. 

rozpis: Rozpis Cena NZT 2015 ÚPRAVA

VŠETKY KONE PRICHÁDZAJÚCE DO NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY MUSIA MAŤ VYŠETRENIE (coggin test) NA INFEKČNÚ ANÉMIU KONÍ ( EIA) NIE STARŠIE AKO 30 DNÍ  a zapísanú v pase koňa!!!

Ďalej sa vyžaduje potvrdenie tlačiva „Osvedčenie o zdravotnom stave“ . Toto tlačivo nájdete aj na stránke Národného žrebčína a musí byť potvrdené štátnym veterinárnym lekárom okrúhlou pečiatkou!!!

Link na tlačivo: Osvedčenie o zdravotnom stave.

Bez splnenia týchto náležitostí nebudú kone vpustené do areálu Národného žrebčína a nebude im umožnené zúčastniť sa pretekov


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You