Kritériá výberu do reprezentácie 2015

V nedeľu 22.2.2015 KVJ SJF schválila jednohlasne kritéria výbere do reprezentácie:

KRITÉRIÁ VÝBERU DO REPRE 2015


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You