Zhrnutie M-SR

Zhrnutie Majstrovstiev Slovenska vo vytrvalostnom jazdení seniorov 2016

Máme za sebou Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov vo vytrvalostnom jazdení. Na štart sa 40 dní pred začiatkom Majstrovstiev sveta postavili takmer všetci jazdci zo širšieho reprezentačného výberu. V rámci eventu, v ktorom boli vyhlásené aj MSR 2016 odštartovalo 22 slovenských dvojíc vrátane členov širšej reprezentácie Mária Hoffmanna, Simony Zelmanovej, Lucie Supekovej st. a Michaely Supekovej. Lucia Starovecká si na pretekoch plnila povinnosti člena Ground Jury.

Príjemným prekvapením bolo víťazstvo Michaely Supekovej v majstrovskej súťaži, ktorá ako 17 ročná po prvýkrát štartovala v seniorskej kategórii na základe udelenej výnimky. Michaela podala fantastický výkon, ktorý zmazal prípadné pochybnosti o oprávnenosti jej štartu v seniorských majstrovstvách a potvrdil jej výbornú formu v aktuálnej sezóne, ako aj nárok na miesto v reprezentačnom výbere.

Dejisko MSR si za miesto zasadnutia vybrala aj KVJ, ktorá sa stretla v kompletnom zložení. Členovia komisie intenzívne rokovali do neskorých hodín a pokračovali aj v druhý deň pretekov. Podujatiu dodala dôstojnosť a dôležitosť aj prítomnosť predsedu SJF Vladimíra Chovana, ktorý dekoroval víťazov a zúčastnil sa aj zasadnutia KVJ.

Na záver by sme chceli vysloviť poďakovanie predsedníctvu SJF za podporu Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vytrvalostnom jazdení, ako aj predsedovi Komisie vytrvalostného jazdenia Vladimírovi Pažitnému, ktorý sa zhostil funkcie prezidenta Ground Jury, Dušanovi Majerčíkovi, ktorý pôsobil vo funkcii prezidenta rozhodcovského zboru národných súťaží, rovnako ako ostatným členom komisie Róbertovi Rovnému a Vratislavovi Gallovi. Členovia komisie svojou prácou nepochybne prispeli k hladkému priebehu MSR a ostatných súťaží.

Výsledky majstrovskej súťaže:

  1. miesto: Supeková Michaela na koni MIZ ELLA v čase 04:02:29, priemerná rýchlosť 17,321 km/h z JK Napoli
  2. miesto: Bihary Gabriel na koni VIKTOR FT v čase 04:30:18, priemerná rýchlosť 15,538 km/h z JK Napoli
  3. miesto: Mlynčeková Charlotte na koni SHAGYA SUVOLTO v čase 05:16:49. priemerná rýchlosť 13,257 km/h z JK Al Asil

 

 

Alexander Nálepka
riaditeľ pretekov CEN

Zhrnutie MSR


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You