Majstrovstvá juniorov vo vytrvalosti, 2016

Vážení priaznivci vytrvalostného športu.

Termín M-SR juniorov a mladých jazdcov sa veľmi rýchlo blíži (Šamorín 25.6.2016). S prihliadnutím na platné slovenské pravidlá  pre usporiadanie majstrovských súťaží v disciplínach jazdekého športu, by sme chceli upozorniť, že M-SR môžu byť otvorené v prípade účasti minimálne piatich jazdcov z minimálne troch rôznych klubov.
V tejto súvislosti vyzývame jazdcov, ktorí plánujú svoju účasť na majstrovskej súťaži (CEIJ a MJ* 80 km), aby do 20. 6. 2016 oznámili svoj záujem štartovať. Urobte tak telefonicky, formou SMS alebo E-mailom predsedovi KVJ D. Majerčíkovi (mob. tel.: 0903574114, E-mail: nasud206@gmail.com).

Podmienky účasti, na majstrovských súťažiach ostali oproti minulosti nezmenené.
Nájdete ich v prílohe.

 

M-SR 2016 podmienky účasti


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You