Oznam

sjf

Dňa  10. 12. 2018 sa bude konať záverečný test pre začínajúcich stewardov – účastníkov úvodného školenia endurance stewardov (10. – 11. 3. 2017)

Po úspešnom zvládnutí testu , budú absolventi oprávnení vykonávať činnosť riadneho stewarda na vytrvalostných pretekoch. Tí, ktorí v sezóne 2017 a 2018 absolvovali praktickú časť- účasť na  pretekoch, budú ju mať započítanú v ďalšom postupe na národného stewarda (oprávnenie vykonávať funkciu hlavného stewarda). Samozrejme to predstavuje tiež povinnosť ďalšieho doškolenia. Komisia športových odborníkov pripravuje úplne novú smernicu pre vzdelávanie a postup činovníkov SJF, ktorá bude v krátkom čase zverejnená.

Záverečný test je povinný, pre tých, ktorí sa horeuvedeného školenia zúčastnili po prvýkrát a začali kariéru stewardov.

Miesto konania :
Sídlo SJF – Junácka 6, Bratislava

Dátum a čas:
10.12.2018 o 18:00

Skúšobná komisia:
Vladimír Pažitný
Róbert Fekár
Lucia Starovecká

V priečinku “PRAVIDLÁ“ nájdete aktuálnu verziu FEI Endurance pravidiel , ktorú použite ako štúdijný materiál pre Vašu prípravu.

Pravidlá FEI


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You