Preškolenie činovníkov zo Všeobecných pravidiel SJF

Dňa 28. 10. 2017 sa bude konať v Spojenej škole Ivanka pri Dunaji,ul. SNP 30, preškolenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel SJF.


Školiteľ: RNDr. Robert Fekár


Účastnícky poplatok 10€, ktorý pokrýva coffee break a obed sa platí priamo na mieste školenia pri prezentácii.


Prihlášky posielajte prosím na mail: baciak.masarykova@sjf.sk vo forme: meno – č. licencie SJF – klubová príslušnosť. 

Zúčastniť sa môžu len prihlásení členovia SJF.

 

Orientačný časový plán:

8:45 prezentácia

9:00 začiatok školenia

16:00 koniec školenia


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You